Slottet siger tak!

Så er vi endelig færdige med første del af vores restaureringsprojekt, som indbefatter de to tårne på østfløjen.

En kæmpe tak til de generøse donationer fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond, Sonning-Fonden, Kong Christian den Tiendes Fond, og Slots- og Kulturstyrelsen.

Derudover har vi udskiftet både tagrender, nedløbsrør og samlekasser til kobber i inder gården. Det er blevet super smukt og vi glæder os over, at regnen nu bliver opsamlet og ført væk uden at beskadige murværket og at vi har fået mulighed for at lave en smuk og holdbar løsning, som skal holde i mange mange år. –

Og en tak til alle jer, som har været med til at løfte arbejdet. Næste store opgave er skudt i gang med udskiftning af tagrender, nedløbsrør og bajonetknæ på den ydre del af nord og vest fløjen på Rosenholm.

Tusind tak for støtte til bevarelse af Rosenholm Slot

  • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

  • Augustinus Fonden

  • Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

  • Realdania

  • Slots- og Kulturstyrelsen

  • William O. Berntsens Fond

  • 15. Juni Fonden