Tusind tak for støtte til bevarelse af Rosenholm Slot

  • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

  • Augustinus Fonden

  • Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

  • Realdania

  • Slots- og Kulturstyrelsen

  • William O. Berntsens Fond

  • 15. Juni Fonden