Fernisering: lørdag den 17. august kl. 14

Der er gratis adgang til denne begivenhed.

Udstillingen “Arild Rosenkrantz – i engelske kirker” kan se i kunstnerens gamle atelier og tilstødende værelser på 2. stokværk i slottets østfløj. Samlingen indgår ikke i slottets normale rundvisninger. Efter ferniseringen vil der være mulighed for at bestille rundvisninger i samlingen hos Sys Ehlers, sysehlers@privat.dk.

I 2016 dukkede der en kasse med nogle store papirruller op Rosenholms loft

Det viste sig at være tegninger til nogle af de mange glasruder, som Arild Rosenkrantz udførte i årene 1896-1936 til kirker i England, Skotland og Irland. I alt kendes der arbejder af ham i 22 kirker og på flere store godser. To kirkevinduer fandt vej helt til Belize og Tasmanien. I Danmark findes blot et enkelt værk, nemlig i Juelsminde Kirke.

Mærkeligt nok har hele denne side af Arild Rosenkrantz’s værk indtil nu været fuldstændig overset i dansk kunsthistorie, selvom hans niece, Bente Rosenkrantz Arendrup, igennem mange år gjorde et stort arbejde for at opspore og fotografere glasruderne. I England har Rosenkrantz’ kirkelige arbejder vundet større anerkendelse.

De nyfundne tegninger er såkaldte kartoner, det vil sige tegninger i fuld størrelse, til en række af kirkeruderne.   De største er næsten tre meter høje  og flere er farvelagte. Arild Rosenkrantz satte sig grundigt ind i glasmosaikkens og glasmaleriets teknik og stod selv for alle led i de komplicerede arbejdsgange, der har rødder helt tilbage til de første kristne kirker.

Mange af kartonerne bar tydelige spor af at have været i brug i værkstederne, hvor glasruderne blev tilvirket. De er blevet restaureret i 2018-19 af konservator Elisabet Wilsleff Kristensen på Danske museers center for bevaring af kunst i Silkeborg, med støtte fra 15. Juni Fonden, Louis-Hansen Fonden, Dansk Tennis Fond og Sydjurs Kommunes Kunstråd. Fondene har også sikret, at tegningerne i samarbejde med firmaet JP Rammer kunne indrammes og dermed bevares i fremtiden.

Nye undersøgelser og oplysninger indhentet fra både institutioner og private i England præsenteres i et 48 siders hæfte med gengivelser af alle de nyfundne kartoner sammestillet med fotografier af de færdige værker  i kirkerne. Det er udgivet af Foreningen og udkommer ved åbningen af udstillingen af de i alt 22 bevarede tegninger, der kan ses på Rosenholm fra 17.august i år.

Læs mere om Arild Rosenkrantz Samlingens Støtteforening her.