Reformationen – temarundvisninger på slottet. Mandag 16. oktober til søndag 5. november 2017.
Tilmelding kun for grupper på mindst 20 personer.

Kom med på en rejse gennem reformationens historie, når Rosenholm Slot sætter fokus på afladsbreve, helgendyrkelse, munkefordrivelser, Hans Tausen, kongevalg, Christian III, Johan Rantzau, Skipper Clement, slaget ved Svenstrup, adelsvælde, ødekirker, kalkmalerier, kirkegods og krongods.

I slottets autentisk bevarede interiører fortælles om udvalgte kunstværker og slægten Rosenkrantz, bl.a. Jørgen Rosenkrantz, der tre år efter reformationens indførelse i Danmark blev sendt til universitetet i Wittenberg med en anbefalingsskrivelse fra Christian III. Temarundvisningen trækker desuden tråde til flere jyske byer f.eks. Ålborg, Viborg, Haderslev, Horsens og Gl. Rye, hvor begivenheder af afgørende betydning for reformationens indførelse i Danmark udspillede sig.

Bestil en grupperundvisning, pris 60 kr. pr. pers. (min. 20 personer), på tlf. 86 99 40 10 eller info@rosenholm.dk.


I 2017 er det 500 år siden, at den tyske munk og teolog Martin Luther slog sine 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg. Luthers teser cirkulerede snart i hele Europa, og medførte et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke. Men Reformationen slog ikke igennem fra den ene dag til den anden – hverken i Tyskland eller i Danmark. Flere steder i Tyskland fik opgøret med den katolske kirke mere karakter af revolution end reformation og urolighederne kulminerede i bondeoprør og krig.

I Danmark blev de reformatoriske tanker hjulpet på vej af interne politiske stridigheder mellem kongerne og rigsrådet, og udsættelsen af kongevalget i 1533 kastede Danmark ud i en borgerkrig kaldet Grevens Fejde.