Messiaskirkens Koncertkor (MKK)

Søndag den 1. juli klokken 15.
Billetter ved indgangen á 100 kr.

Der vil være ca. 27 sangere i koret til denne koncert.

Koret blev grundlagt i 1957 af Messiaskirkens daværende organist, Arne Bertelsen, som var dirigent frem til 1983. Koret fejrede således 60 års jubilæum i 2017.  Siden juli 2003 er koret blevet ledet af kirkens nuværende organist, Krisztina Vas Nørbæk.

MKK er et blandet kor med ca. 60 medlemmer og et stort repertoire, hvoraf en væsentlig del er kirkemusik. Koret opfører store værker som fx Händels “Messias” og store oratorier af fx Bach, Schubert, Brahms o.a. – alle med solister og musikere fra professionelle orkestre.

Koret rejser hver sommer på en koncertrejse, som på lige år går til et sted i Danmark og i ulige år til udlandet. Koret var således i 2015 i Island og i 2017 i Normandiet.

På sommerrejserne vil repertoiret typisk være danske og skandinaviske sange samt mindre værker af komponister, som koret aktuelt arbejder med.

Koret medvirker ved traditionsrige musikgudstjenester i Messiaskirken 4-7 gange om året, det vil sige særlige gudstjenester som fx konfirmationer, høst-, lys- og juleaftensgudstjeneste, hvor stort kor er ønskeligt. Herudover har koret større og mindre lejlighedskoncerter, hvor kirkemusikken er mindre fremherskende: Fx på Hofteatret til Københavns kulturnat, og julekoncerter på plejehjem.