Lørdag 10. juni kl. 13

Det er en skat af stor kunsthistorisk værdi, som Arild Rosenkrantz Samlingens Støtteforening de kommende år vil kunne præsentere for publikum. Samlingen omfatter tidlige elevarbejder fra Arilds studieår i Rom og Paris, illustrative arbejder til div. bogværker, forarbejder til et stort antal kirkeruder i England og ikke mindst, et stort antal værker, hvis udtryk er stærkt præget af hans bekendtskab med Rudolf Steiner og dennes udlægning af Goethes farvelære.

Vi præsenterer godt 80 udvalgte værker i Arilds gamle atelier og tilstødende værelser på 2. stokværk i slottets østfløj. Vi glæder os til at kunne byde publikum velkommen til fernisering af udstillingen “Arild Rosenkrantz Treasures”.

Herefter vil der være mulighed for at bestille grupperundvisning i samlingen resten af sommeren indtil den 1. oktober. Samlingen indgår ikke i slottets normale rundvisninger.

Efterfølgende generalforsamling kl. 15, hvor man kan erhverve et medlemsskab af Arild Rosenkrantz Samlingens Støtteforening.