Torsdag 15. juni kl. 19

Gudstjenesten i kapellet er blevet en fast indledning til sommermånederne.

Der har gennem  århundrederne været tætte bånd mellem Rosenholm Slot og Hornslet Kirke, og dette bånd markeres også i år med aftengudstjeneste i kapellet.

Se mere på hornsletkirke.dk